strona główna
unicef
erasmus
godło
Dziś mamy: poniedziałek 2018-05-21 , imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
PlanyAktualnościDokumenty szkolneProgramy i podręcznikiPomoc, psycholog, pedagogEgzaminy i sprawdzianyNagroda w konkursie teatralnym

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Wiosna Ach to Ty"

REGULAMIN
 MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY…”

I. Organizator:

Zespół Szkół nr 8 w Toruniu
ul. Łyskowskiego 28
87-100 Toruń
tel. 56 6485670

II. Cele:

  • kształtowanie wyobraźni plastycznej
  • inspirowanie wiosenną tematyką
  • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach
  • popularyzowanie wiedzy o  barwach wiosną

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw.

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

·         Kategoria I: klasy I-III szkoły podstawowej

·         Kategoria II: klasy IV-VI

4.  Prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia na papierze formatu  A3 techniką dowolną bez sypkich dodatków, które mogłyby odpaść z pracy plstycznej.

5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, kategorię konkursową i dane szkoły: nazwę szkoły, adres, nr telefonu, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

6.  Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi.

7.  Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres Zespołu Szkól nr 8 w Toruniu,  ul. Łyskowskiego 28.

8.  Termin składania prac upływa z dniem 15.04. 2016 r.

IV. Nagrody:

1.Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac plastycznych.

Kryterium oceny:
- walory artystyczne,
- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,
- samodzielność wykonania.

2. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów oraz pisemne podziękowania dla opiekunów i ich szkół.

3. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.

4.  Ogłoszenie wyników nastąpi 22.04. 2016r. Lista  nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły: www.szkola8.torun.pl oraz zostanie wysłana do szkół.

5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29.04.2016 r.; połączone będzie z wystawą prac konkursowych.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Organizatorzy konkursu:                                                                   Dyrektor szkoły:        

mgr Kamila Grochala                                                                        mgr Grzegorz Bortnowski

mgr Aleksandra Dziemecka

BIPBasenGaleriaPlan lekcjiSport