strona główna
unicef
erasmus
godło
Dziś mamy: niedziela 2018-05-20 , imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
PlanyAktualnościDokumenty szkolneProgramy i podręcznikiPomoc, psycholog, pedagogEgzaminy i sprawdzianyNagroda w konkursie teatralnym

Szkolny konkurs literacki "Pomaganie jest fajne"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„POMAGANIE JEST FAJNE”

Organizatorem konkursu jest Szkolny Klub Wolontariatu działający w Zespole Szkół

nr 8 w Toruniu.

I CELE KONKURSU

 • przybliżenie idei wolontariatu,
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby cierpiących ludzi i zwierząt,
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności literackich,
 • doskonalenie umiejętności wyrażania siebie przez sztukę,
 • zachęcenie uczniów do prezentowania własnej twórczości literackiej.

II ZASADY UCZESTNICTWA

 • konkurs skierowany jest do uczniów w trzech kategoriach wiekowych:

a) kategoria 1 – uczniowie klas I-III SP,

b) kategoria 2 – uczniowie klas IV-VI SP,

c) kategoria 3 – uczniowie klas I-III G,

 • zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy literackiej:

a) forma epicka – opowiadanie,

b) forma liryczna – dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz.

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:

OPOWIADANIE

Kategoria 1 – maksymalnie 1 strona A4 (czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5 lub rękopis).

Kategoria 2 i 3 – maksymalnie 2 strony A4 (czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5).

WIERSZ

Kategoria 1 – czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5 lub rękopis.

Kategoria 2 i 3 – czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5).

Zgłoszone prace muszą zawierać: imię i nazwisko autora, klasa.

W konkursie mogą uczestniczyć utwory będące wynikiem indywidualnej pracy uczestników.

IV KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:

 • poziom literacki utworu,
 • pomysłowość, samodzielność i oryginalność,
 • poprawność językową i stylistyczną,
 • zgodność pracy z tematem,
 • utwory powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należą.

Prace należy składać w świetlicy szkolnej do 3 marca 2017r.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Szkolny Klub Wolontariatu

BIPBasenGaleriaPlan lekcjiSport