strona główna
unicef
erasmus
godło
Dziś mamy: niedziela 2018-05-20 , imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
PlanyAktualnościDokumenty szkolneProgramy i podręcznikiPomoc, psycholog, pedagogEgzaminy i sprawdzianyNagroda w konkursie teatralnym

Ceremoniał szkolny

Ceremoniał szkolny

Toruń 2008 rok
 

„Tym obyczajem domy i narody słyną,
Z jego upadkiem domy i narody giną.”

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Tradycja jest najcenniejszym dziedzictwem i skarbem narodu. Pomaga zachować Jego tożsamość nawet w czasach wielkich dziejowych zawieruch. Staje się wówczas kamieniem węgielnym kładzionym pod fundament odrodzonego państwa. Stąd też niezwykle istotne jest, aby wychowanie kolejnych pokoleń następowało w duchu poszanowania tradycji i aby młodzi ludzie mieli świadomość, iż winni ją pielęgnować, a także współtworzyć. Miejscem zaś, gdzie świadomość ta powinna zaczynać się kształtować, jest dom rodzinny oraz szkoła.

Tradycja szkolna opiera się na jej historii, obrzędowości i ceremoniale. Nasza szkoła zaczęła funkcjonować ponad ćwierć wieku temu, w 1980 roku, najpierw jako szkoła podstawowa, do której w 1999 r. dołączyło gimnazjum, tworząc wspólnie Zespół Szkół nr 8.
Patronką Szkoły Podstawowej w 1982 roku została Maria Curie – Skłodowska.
Imię tej słynnej Polki, naukowca i człowieka dużej miary, przyjęło również w 2005 r. Gimnazjum nr 8. Od tego momentu obie już szkoły posiadają sztandary oraz hymny szkoły.

Uświetnianie ważnych szkolnych i państwowych uroczystości obecnością sztandaru oraz odśpiewaniem szkolnego hymnu stało się najważniejszym elementem szkolnego ceremoniału.

Sztandary szkolne


Sztandar Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Curie – Skłodowskiej – awers


 
Sztandar Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Curie – Skłodowskiej – rewers

Na awersie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 8 znajduje się owal zawierający portret Patronki umieszczony na błękitnym tle. Pod portretem złotymi literami wyszyta jest nazwa szkoły, przez którą przebiega wstęga w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym, co jest odwołaniem do symboliki szkoły.

Sztandar Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie – Skłodowskiej – awers
 


Sztandar Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie – Skłodowskiej – rewers


Awers sztandaru Gimnazjum nr 8 jest biały, w jego środku widnieje profil Patronki w owalu nawiązującym błękitną barwą do sztandaru Szkoły Podstawowej nr 8. Portret Patronki otacza wyszyta złotą nicią nazwa szkoły. Rewersy obydwu sztandarów to wizerunki polskiej flagi z umieszczonym na Niej godłem naszego kraju.Poczty sztandarowe

Poczty sztandarowe składają się z trzech osób wytypowanych przez nauczycieli i kolegów spośród tych uczniów, którzy cieszą się nieposzlakowaną opinią oraz osiągają najlepsze wyniki w nauce. Na strój członków pocztu sztandarowego składają się: czarny bądź granatowy garnitur, biała koszula i krawat u hufcowego oraz granatowe bądź czarne spódnice i białe bluzki z długim rękawem u dziewcząt, biało-czerwone szarfy i białe rękawiczki. Poczet sztandarowy uświetnia swą obecnością najważniejsze uroczystości szkolne oraz reprezentuje szkołę na uroczystościach miejskich i międzyszkolnych na zaproszenie odpowiednich władz.

Symbole Szkoły

Symbolem Szkoły jest owoc – jabłko, którego kolorystyka nawiązuje do rozwojui dojrzewania uczniów. Życie ucznia jest właśnie jak owoc. Z dnia na dzień nabiera smaku, rumieńców. Kiedy uczniowie rozpoczynająswoją szkolną wędrówkę, są już ukształtowani, ale cały okres dojrzewania przed nimi. Przez najbliższe lata będą dojrzewać do życia, do samodzielnego zdobywania wiedzy, do pracy. Z każdym dniem będą dorastać, a ich życie będzie nabierało rumieńców. Tej symbolice towarzyszy określona wymowa kolorów, ponieważ owoc w zależności od wieku zmienia kolor. W klasach najmłodszych jest to kolor zielony – symbolizujący niedojrzałość, dzieci nieco starsze symbolizuje kolor żółty, czerwień to barwa najstarszych, obecnych gimnazjalistów.

Symbolika ta wpisana jest w logo szkoły.
Hymny szkolne

Hymny szkoły podstawowej i gimnazjum, powstały przy udziale zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Ich autorzy mieli na uwadze przede wszystkim to, aby przesłania tych uroczystych pieśni wiązały się z misją szkoły oraz budziły uczucie dumy z faktu przynależności do wspólnoty, określonej tak miejscem, jak i celami. Uczniowie winni dążyć do realizacji tych celów wspierani przez pedagogów oraz zmotywowani postawą i dokonaniami Patronki szkoły.

Hymn Szkoły Podstawowej nr 8 im Marii Curie-Skłodowskiej wyraża przede wszystkim radość dzieci, które zaczynają nowy, ciekawy etap swojego życia i zdobywają wiedzę o świecie w miejscu, które na długie lata stanie się ich drugim domem.

Hymn Gimnazjum nr 8 im. Marii-Curie Skłodowskiej opowiada o kolejnym etapie życia młodego człowieka, który z pomocą szkoły oraz wzorując się na życiu Patronki, powinien zmierzać do coraz ambitniejszych celów, nie bojąc się podejmować nawet najtrudniejszych wyzwań.

Hymn Szkoły Podstawowej
Muzyka: Barbara Rusin, słowa: uczniowie szkoły

Patron nasz Curie - Skłodowska
wzorem naszym zawsze będzie,
jej odkrycia dobrze znamy
Noblem wyróżnione w świecie.

My uczniowie Rzeczpospolitej Dziecięcej
Chcemy wiedzy coraz więcej.
Każdy chętnie tu przebywa, tutaj wraca,
Bo tu czeka radość, praca.

Naszym domem jesteś szkoło,
W twoich murach chłopcy i dziewczyny
Tworzą razem bratnie koło,
Łącząc serca, myśli, czyny.

My uczniowie Rzeczpospolitej Dziecięcej...

Już na lekcje dzwonek woła,
Spieszy mały, spieszy duży.
Do nauki wzywa szkoła,
By Ojczyźnie naszej służyć.

My uczniowie Rzeczpospolitej Dziecięcej...

Wspólnym krokiem wyruszamy
Do nauki, zabawy i pracy.
Jak w rodzinie się zbieramy
My - uczniowie i razem śpiewamy.Hymn Gimnazjum
Muzyka: Irena Szczurko, słowa: Alina Dyrda

Szkoła jest zadaniem,
dla tych którzy pragną,
poznać lepiej życie, jego sens ogarnąć,
wciąż rozumieć więcej,
wyżej śmiało sięgać,
i naprzeciw nowym wyzwaniom wybiegać.

Świat jest skrzynią skarbów,
ona na tych czeka,
którzy się odważą uchylić jej wieko.
Z niej ktoś wyjął koło,
a ktoś pierwszą nutę,
w niej był rad i polon, no i nasz komputer.

Szkoła to ciekawej podróży jest etap,
tutaj decydujesz, dokąd chcesz dojechać,
tu zdobywasz wiedzę,
bagaż najcenniejszy,
dzięki niemu będziesz mógł wszędzie dotrzeć pierwszy.

Świat jest skrzynią skarbów...

Uroczystościami Zespołu Szkół nr 8 są:

 1. nauguracja roku szkolnego.
 2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej.
 3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum.
 4. Pasowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej na czytelnika.
 5. Dzień Edukacji Narodowej.
 6. Dzień Patrona Szkoły w dniu 7 listopada (urodziny Marii Curie-Skłodowskiej).
 7. Dzień Samorządności.
 8. Dzień wiosny.
 9. Konkurs "Mam talent".
 10. Dzień Dziecka.
 11. Zakończenie roku szkolnego.

Ceremoniał Szkolny podczas najważniejszych uroczystości i świąt państwowych
Do uroczystości, podczas których obowiązuje pełny ceremoniał szkolny, należą:

 1. Rocznica Odzyskania Niepodległości.
 2. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
 3. Uroczysty apel z okazji Święta Patronki.
 4. Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych Szkoły Podstawowej.
 5. Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych Gimnazjum.
 6. Uroczyste Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego.


Na uroczystościach tych uczniów obowiązuje odświętny strój, a porządek akademii i apeli przedstawia się następująco:

 1. Wprowadzenie sztandaru szkolnego.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Część oficjalna.
 4. Odśpiewanie hymnu szkolnego.
 5. Wyprowadzenie sztandaru szkolnego.
 6. Część artystyczna

Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru szkolnego oraz podczas śpiewania hymnów uczniowie stoją w ciszy. Odśpiewanie hymnów państwowego i szkolnego jest zaszczytem, ale i obowiązkiem, stąd uczniowie winni się wykazać bardzo dobrą znajomością całych tekstów i artykułować je z szacunkiem i świadomością, iż składają hołd narodowej i szkolnej tradycji.

Podczas uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych, zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, przedstawiciele dzieci i młodzieży odczytują rotę ślubowania, a pozostali uczniowie powtarzają za nimi słowo "ślubujemy", stojąc z dłonią uniesioną w geście ślubowania. Sztandar szkolny również przyjmuje pozycję "do ślubowania".

Rota ślubowania – Szkoła Podstawowa

Uroczyście ślubuję:

 • być pilnym uczniem,
 • szanować nauczycieli i rodziców,
 • dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,
 • robić wszystko, by wyrosnąć na dobrego i mądrego człowieka.

Rota ślubowania – Gimnazjum

Otwierając nowy rozdział w księdze szkolnego żywota i będąc świadom zarówno praw, jak i obowiązków, jakie tę drogę znaczą, ślubuję:

 • przyjmować darowaną mi wiedzę, utrwalać ją i poszerzać tak, aby zwielokrotniła moją wartość i pozwoliła bez lęku pokonywać kolejne stopnie edukacji,
 • współtworzyć i szanować tradycje mojej szkoły, głosić jej dobre imię, gdziekolwiek mnie los zaprowadzi,
 • pielęgnować w sercu wartości, takie jak pracowitość, patriotyzm i humanitaryzm, jakimi zasłynęła w świecie patronka naszej szkoły,
 • tak w szkole, jak i poza nią zachowywać się w sposób uczciwy, godny, nieprzynoszący ujmy imieniu ucznia, obywatela, Polaka,
 • zaufać nauczycielom, jako tym, którzy niosą wiedzę, uczą rozumieć świat i pomagają wybrać najwłaściwszą z dróg wiodących w przyszłość,
 • pomagać słabszym, pokrzywdzonym przez los kolegom, mieć odwagę realizować własne marzenia.

Ceremoniał szkolny obowiązuje również podczas uroczystości i apeli ogłoszonych przez władze państwowe w trybie nagłym z powodu ważnych wydarzeń w życiu narodu.

Inne zasady wynikające z kultywowania tradycji narodowej i szkolnej oraz z przestrzegania ceremoniału szkolnego.

W szkole działa Sejm Szkolny zorganizowany na wzór prawdziwego parlamentu. Prezydent wybierany jest przez wszystkich uczniów w ogólnoszkolnych wyborach, następnie powołuje premiera i wspólnie organizują rząd. Jego członkowie – ministrowie – są odpowiedzialni za poszczególne dziedziny życia szkolnego: sport, naukę, ochronę przyrody, zdrowie, rozrywkę. Przekazanie władzy przez ustępujący rząd nowemu odbywa się zwykle w dniu zakończenia roku szkolnego. 1 września wkracza nowy rząd ze swoją polityką i zadaniami, które sobie postawił. Posłami na sejm są członkowie samorządów klasowych

Uczniowie, podobnie jak inni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, winni przestrzegać przepisów Konstytucji RP, dotyczących szczególnej ochrony symboli narodowych – polskiej flagi i godła. W pomieszczeniach, gdzie one się znajdują, uczniowie nie noszą nakryć głowy. Słowom hymnu państwowego oraz szkolnego należy okazać szacunek i podczas ich wykonywania zachowywać się z powagą i godnie. Uczniowie nie powinni też pozwalać innym na bezczeszczenie i lekceważenie narodowej symboliki, pamiętając, iż ślubowali ją chronić i szanować.  

Pobierz wersje EN - pobierz.pdf

 
 

BIPBasenGaleriaPlan lekcjiSport