strona główna
unicef
erasmus
godło
Dziś mamy: wtorek 2018-03-20 , imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
PlanyAktualnościDokumenty szkolneProgramy i podręcznikiPomoc, psycholog, pedagogEgzaminy i sprawdzianyNagroda w konkursie teatralnym
Jesteś w: » BIP » Ogłoszenia

Toruń, 20.03.2018r.

 

KONKURS OFERT NA MONTAŻ ROLET W SZKOLE PODSATWOWEJ NR 8

W TORUNIU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu ogłasza konkurs ofert na montaż rolet w salach lekcyjnych.

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż rolet zaciemniających, ze wzmocnionym łańcuszkiem o wymiarach:

236cm szer. x 230cm dł - 9 szt.

200cm x 230cm - 4 szt.

100cm x 230cm - 2 szt.

Kolory materiałów będą wybrane zgodnie z przedstawionym wzornikiem.

Na całość robót oczekujemy minimum 2 lat gwarancji.

Całość robót należy wykonać w okresie do 16 kwietnia 2018r.

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń, lub przesłać na adres szkola8@zs8.eu do dnia 27 marca 2018 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 27 marca br. o godz. 14:15 w siedzibie szkoły.

Szczegółowych pomiarów, oględzin oraz konsultacji można dokonywać w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest kierownik gospodarczy szkoły p. Paweł Machałowski, tel. 56 648 56 70 lub 883 593 135.

Z poważaniem

Grzegorz Bortnowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8

W Toruniu

 

Toruń, 14.03.2018r.

KONKURS OFERT NA USUNIĘCIE USTEREK NA ORLUKU PRZY SZKOLE PODSATWOWEJ NR 8

W TORUNIU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu ogłasza konkurs ofert na USUNIĘCIE USTEREK NA ORLUKU.

Zakres robót obejmuje:

  1. Mycie wodą powierzchni poliuretanowej
  2. Uzupełnienie i naprawa powierzchni poliuretanowej
  3. Malowanie linii sportowych na nawierzchni poliuretanowej                                                    
  4. Regeneracja boiska poprzez odkurzenie i maszynowe przeczesanie nawierzchni          
  5. Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach                                                                                         
  6. Dostawa i wymiana siatki i lin na piłkochwytach                                                                             
  7. Wymiana siatki w ogrodzeniu                                                                                                
  8. Wymiana 3 świetlików w szatniach i serwis pozostałych doświetli

Szczegóły zamówienia znajdują się w kosztorysie ślepym.

Na całość robót oczekujemy minimum 2 lat gwarancji.

Całość robót należy wykonać w okresie do 25 maja 2018r.

Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys i referencje z minimum jednego wykonanego zadania o podobnej specyfikacji.

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń, lub przesłać na adres szkola8@zs8.eu do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 23 marca br. o godz. 12:15 w siedzibie szkoły.

Szczegółowych pomiarów, oględzin oraz konsultacji można dokonywać w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest kierownik gospodarczy szkoły p. Paweł Machałowski, tel. 56 648 56 70 lub 883 593 135.

Kosztorys 1

Kosztorys 2

Z poważaniem

Grzegorz Bortnowski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8

W Toruniu

KONKURS OFERT

Prosimy o złożenie w terminie do dnia 9 marca b.r. do godziny 1000 oferty na dostawę regulowanych ławek i  krzesełek szkolnych  do Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu.

Dostawa przewidziana jest do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Specyfikacja techniczna:

  1. 13 szt. 2-osobowych ławek szkolnych, z możliwością regulacji wysokości, o minimalnym zakresie regulowanym 4-6, blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm, zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
  2. 26 szt. krzeseł szkolnych, z możliwością regulacji wysokości, o minimalnym zakresie regulowanym 4-6, siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki o grubości minimum 8 mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.

Meble muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych.

Oferta powinna zawierać:

- nazwę, adres , nr tel/fax, nr NIP i REGON oferenta,

- oferowaną cenę dostawy,

- szczegółową specyfikację techniczną materiałów i urządzeń,

- referencje z dwóch ostatnio zrealizowanych podobnych zleceń.

Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres szkola8@zs8.eu.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu, ul. Łyskowskiego 28.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Gospodarczy szkoły p. Paweł Machałowski tel. 883 593 135.

Wybrano ofertę Fabryki Mebli Szkolnych, Ul. Morska 54-60, 75-234 Koszalin o wartości zamówienia  4 433,00 zł.

 

 

utworzono: 2012-10-16 23:04 przez: karina
wyedytowano: 2018-03-20 15:33 przez: robertk 
aktywne od dnia: 2012-10-16 23:03
ilość wyświetleń: 39696
BIPBasenGaleriaPlan lekcjiSport